Ekonomi teklifi Meclis’te yasalaştı! KYK borç faizleri ve maske cezaları silinecek

Kabul edilen unsurlara nazaran; yenilenebilir güçte vergi muafiyeti 25 kW’den 50 kW’ye çıkarılıyor. Gelir vergisinden istisnalar kapsamında, patronlarca, iş yerinde yahut müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ilişkin bir günlük yemek bedelinin 51 lirayı aşmayan kısmı istisna kapsamında olacak.

Yurt dışında yapılan inşaat, tamirat, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışan hizmet erbabına, fiilen yurt dışındaki çalışmaları karşılığı patronun yurt dışı karlarından karşılanarak yapılan fiyat ödemeleri gelir vergisinden istisna tutulacak.

ÖĞRENİM KREDİLERİ

Öğrenim kredisi alanlar borçlarını, aldıkları ölçü kadar ödeyecek. Tahsil kurumundan mezun olan ya da rastgele bir nedenle öğretim kurumuyla ilişiği kesilenler, 2 yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar müddette ve aylık periyotlar halinde borcunu ödeyecek.

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikle, gerçeğe uygun olmayan sağlık kurulu raporu kullanımı nedeniyle yapılan ödemeler hariç, bu kanun kapsamındaki şahıslara bu unsurun yürürlüğe girdiği tarihe kadar yersiz ödenen ve geri alınması gereken aylıklar ile bunlardan doğan ceza ve faizler silinecek.

Tıp fakültelerinin 5. yılını tamamlayıp 6. yılına geçen öğrencileri ile diş hekimliği fakültelerinin 4. yılını tamamlayıp 5. yılına geçen öğrencilerine intörn eğitimi devrinde öğretim üyesi rehberliğinde yaptıkları uygulama çalışmaları karşılığında ilgili kurumların bütçesinden 12 ayı geçmemek üzere; devlet üniversitelerinde ödemenin yapıldığı tarihteki net taban fiyat fiyatında, vakıf üniversitelerinde ise 4 bin 702 gösterge sayısının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak fiyatta aylık fiyat ödenecek. Bu ödemeden rastgele bir vergi kesilmeyecek.

GÜMRÜK KANUNU

Gümrük Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle süreksiz ithalat rejimi kapsamında şahsî kullanıma mahsus yabancı plakalı taşıtları Türkiye Gümrük Bölgesi’ne getiren hak sahipleri tarafından gümrük yönetimine bilgi verilmeden taşıtsız yurt dışına çıkılması durumunda usulsüzlük cezası uygulanacak.

Düzenleme ile Türk lirasına çevrilmesi gereken yabancı paraların ve altın hesabı bakiyelerinin Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilmesi gereken son tarih 31 Aralık 2023 olarak belirlenecek.

İşverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğal gaz ve öteki ısınma sarfiyatlarına karşılık olmak üzere 30 Haziran 2023 tarihine kadar ek olarak yapılan aylık 1000 lirayı aşmayan ödemeler, prime temel çıkara dahil edilmeyecek ve bu fiyat üzerinden gelir vergisi hesaplanmayacak.

Teklifle, bakiye takip meblağı 2 bin lira ve altına düşen icra takibindeki alacakların tasfiye edilmesi amaçlanıyor.

MASKE CEZALARI SİLİNİYOR

Yasa ile salgın periyodunda kesilen maske ve sokağa çıkma cezaları kaldırılacak. Böylelikle, yaklaşık 3 milyar lira fiyatındaki ceza alınmayacak. Üniversite öğrencilerinin kredi borçlarının faiz ve enflasyon farkları silinecek. Ana paranın geri ödemesi için de 3 sefer mühlet uzatımı yapılabilecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir